Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Voor onze buren, service download in het Nederlands

De documenten m.b.t. de verdieping van de Buiten Eems zijn in de Duitse taal uitgewerkt en zijn alleen in deze versie juridisch bindend.

Daarenboven is als service voor geïnteresseerden en eventueel betrokkene burgers en instellingen in Nederland een gedeelte van deze documenten vertaald. Hierbij gaat het enerzijds om de ‘memorie van toelichting’, waarin over de achtergronden van het project geïnformeerd wordt en waarin het voornemen samenvattend beschreven is (stuk B) en anderzijds om de ‘samenvatting van de milieurapporten in voor allen begrijpelijke vorm’ (stuk E).

Stuk B: Memorie van toelichting (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei)

Stuk E: samenvatting van de milieurapporten in voor allen begrijpelijke vorm (PDF, 702 KB, Datei ist nicht barrierefrei)

Ter aanvulling van de planningsdocumenten werd een ‘handleiding betreffende de milieueffecten van het project in het grensgebied tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden’ uitgewerkt.

handleiding milieueffecten